Ο χρόνος εμφάνισης σε πραγματικό χρόνο για την άφιξη υπερβαίνει τα 60 λεπτά ή σε αρνητική μορφή