Πώς μπορώ να βοηθήσω τις επεξεργασίες μου (αλλαγές) για να εγκριθούν;