Πώς μπορώ να προσθέσω την ακολουθία στάσεων ενός ταξιδιού;