Τι σημαίνει να αντιστρέψω την πορεία ενός ταξιδιού;