Πώς μπορώ να επεξεργαστώ την ακολουθία στάσεων ενός ταξιδιού;